Preek over Galaten 4: 4 en 5; gehouden op 1e Kerstdag 1986
in kerkcentrum "De Ontmoeting" door ds. J.C. Schaeffer,
(voormalig) predikant van de Ned. Geref. Kerk te Emmeloord.