Weblog van Leen   |  home |      admin |    Thursday, November 6th   
De brochure over schepping en evolutie
De brochure over schepping en evolutie die ter gelegenheid van het
Darwinjaar 2009 wordt verspreid, is geen antireclame voor het geloof in een
Schepper, maar juist de consequentie van een geloof in de héle Bijbel. Als
je dat niet doet, waarom zou je de rest dan wel geloven?

Het was een verrassing om van de hand van Marnix Medema (Nederlands Dagblad,
18 november) te lezen dat hij blij was met het initiatief tot het
verspreiden van een informatiebrochure in het Darwinjaar 2009. Helaas was de
blijdschap van korte duur. Volgens Medema zou de brochure zoveel fouten
bevatten, dat de inhoud ervan antireclame kan zijn voor het geloof in de
Schepper.

Kennelijk heeft Medema de bedoeling van de brochure niet goed begrepen. Wij
willen juist heel Nederland via deze brochure in het kader van het
Darwinjaar bereiken met het Evangelie. Dat is ook de spits van de brochure.
Dit doel zou toch juist heel christelijk Nederland moeten ondersteunen?

Het Evangelie wordt doorgaans uitgelegd op grond van de Bijbel, Gods Woord.
Dat de Heere Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en ook dat
Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood en nu bij zijn Vader in de hemel
is, waar Hij voor ons bidt. Dit wordt verteld aan niet-christenen. Dat is
toch een heldere boodschap, waar de Bijbel duidelijk over spreekt. Net zo
duidelijk spreekt de Bijbel over de schepping. Maar volgens Marnix Medema
zouden we aan niet-christenen moeten vertellen dat we een ander gedeelte van
de Bijbel juist niet letterlijk hoeven te geloven (dat God de aarde in 6
dagen heeft geschapen). Dan wordt het toch een zeer ongeloofwaardige
boodschap. Wat moeten ze dan nog wel geloven en wat niet meer? Als het wat
moeilijker wordt en niet meer in het plaatje van de wetenschap past, hoeft
het zeker niet meer? Het ontkennen van de Bijbelse schepping door een
christen zegt meer over het ongeloof van de ontkenner dan over de Almacht
van God, als Schepper.

Tussenvorm
Wanneer je, zoals Medema wil, zou kiezen voor een tussenvorm van schepping
en de evolutie-theorie, namelijk Intelligent Design, roept dat tal van
nieuwe vragen op. Waar plaatsen we bijvoorbeeld de zondeval binnen een door
God geleide evolutie? Want, wanneer was de aap zover geëvolueerd dat God hem
Adam kon noemen? De tussenvorm, waar de evolutietheorie van uitgaat, leert
immers dat de aap niet in één keer mens is geworden. God had de aarde toch
volmaakt geschapen? Als straf op de zondeval kwam de dood op deze aarde.
Maar bij Intelligent Design bestond de dood al voordat Adam na miljoenen
jaren geëvolueerd was vanuit een aap.

Hier wordt gesuggereerd dat God in Genesis niet historisch betrouwbaar heeft
gesproken. En als we de eerste Adam ontkennen, lopen we vast bij het
verzoenend werk van de tweede Adam, de Heere Jezus Christus.

Het bestaansrecht van de evolutietheorie berust op aannames en
veronderstellingen. Als je hier niet in gelooft, valt de hele theorie in
duigen. Ook bij de schepping en de Bijbel gaat het erom dat je gelooft en
aanneemt dat de Bijbel het Woord van God is.

---

Gezien de repliek van Kees van Helden als coördinator van de brochure evolutie of schepping op de kritiek van Medema is inderdaad een wijziging van de brochure ondenkbaar: nu nog zien of ie verschijnt.