Overpeinzingen van: Catweazle


"Internet is onuitsprekelijk vermoeiend" (Prediker)


Einstein:"Fantasie is belangrijker dan kennis".


Internet: "Een paar aan elkaar geknoopte bladzijden".


"Onze grootste zonde is dat we onszelf té serieus nemen".


Sokrates: "Wat zijn er toch een boel dingen die ik niet nodig heb!".


Natuurkunde:
"Benaderende omschrijving van een beperkt gedeelte der fysische verschijnselen die op hun beurt slechts een beperkt gedeelte van de menselijke ervaringen uitmaken".

"De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.".

Clark Moustakes:
"Soms vind ik het moeilijk om uit te maken wie ik ben, terwijl er altijd anderen zijn die onmiddellijk klaar staan om mij te verklaren en in een categorie te plaatsen".
Albert Einstein:
"Door schade en schande hebben wij geleerd dat rationeel denken niet voldoende is om de problemen van ons maatschappelijk leven op te lossen".
Lincoln Barnett (en Albert Einstein):
"We kunnen onze beweging door de ruimte niet voelen, en evenmin heeft ooit een natuurkundig experiment bewezen dat de aarde werkelijk in beweging is.
We hebben niet werkelijk bewezen dat de aarde om haar as draait".
Sokrates:
"Het grootste goed voor de mensen is het spreken, iedere dag, over de deugd en over al die dingen, waarover jullie mij horen spreken, als ik de anderen en mijzelf ondervraag:
Een leven zonder zelfonderzoek is niet waard geleefd te worden".
Friedrich Nietzsche:
"En menigeen die zich van het leven afkeerde, keerde zich enkel van het gepeupel af; hij wilde niet bron en vlam en vrucht met het gepeupel delen".


Prediker:


Aldous Huxley:

De Deuren Der Waarneming

Het gastenboek is nu gesloten.HET KLASSIEKE EUROPA


ALLEEN FLEXIBEL DENKEN KAN ONS REDDEN.


Mijn eerste pickup; gekregen op mijn vijftiende verjaardag.Ik was daarbij! Een weekend om nooit te vergeten!


Preek over Galaten 4: 4 en 5; gehouden op 1e Kerstdag 1986
in kerkcentrum "De Ontmoeting" door ds. J.C. Schaeffer,
(voormalig) predikant van de Ned. Geref. Kerk te Emmeloord.


Preek over Efeze 4,17-24; door ds. J.C. Schaeffer,
predikant van de Ned. Geref. Kerk te Nunspeet.